Zásadní změny, které přinese GDPR

Zásadní změny, které přinese GDPR
15 Marec 2018

Zásadní změny, které přinese GDPR

Nové nařízení na ochranu osobních údajů GDPR přináší firmám množství znepokojení. Záměrem jeho zavedení je posílit ochranu osobních údajů fyzických osob v Evropské unii. Novela, která vstoupí v platnost 25. května 2018 s sebou přináší změny, se kterými se podnikatelé budou muset poprat.

Jaké změny nastanou ve firmě?

Aby podnikatelé mohli zavést GDPR ve své firmě, měli by se v první řadě zorientovat v tom, kde všude přijdou s osobními údaji do styku. Osobním údajům se rozumí vše, podle čeho dokážeme identifikovat konkrétní osobu. Po novém se osobním údajům rozumí i emailová adresa, IP adresa nebo dokonce i soubory cookies. Proces zavedení GDPR přináší firmám pár změn:

  • dokumentovat a dokladovat kontrolnímu orgánu, že zpracováváte jen ty údaje, které jsou potřebné k danému účelu;
  • nahlásit únik dat do 72 hodin kontrolnímu orgánu od okamžiku zjištění nedostatku;
  • získat jednoznačný a ničím bezpodmínečný souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • smazat všechny údaje, na které nemáte právní důvod pro jejich další zpracování.

Jak se na změny připravit?

GDPR se týká každé společnosti, která zpracovává osobní údaje. Od velkých až po malé podnikatele či marketingové společnosti. Na změny, které GDPR s sebou přinese, by firmy už měli připravovat. Firma by si měla zvolit interní tým při implementaci jednotlivých podmínek GDPR. V rámci celého procesu, od mapování osobních údajů, analýzu důsledků až po řízení, by měla využít kvalifikovaný personál. Firmy by měly posoudit svůj vliv na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment). V neposlední řadě je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude pověřený ochranou osobních údajů v dané firmě.

Co přinese GDPR?

Z hlediska vlivu GDPR na organizaci jde o změnu, kterou můžeme vnímat jako jistou formu změny v přístupu zpracování a ochrany osobních údajů. Nařízení GDPR s sebou přináší i lepší definování osobních údajů, za které již považují i on-line a elektronické identifikátory. Zavedení GDPR přinese povinnosti jako například automatické smazání dat po uplynutí doby. Je důležité uvědomit si, že GDPR přinese pro společnosti i technicko-administrativní zátěž.

Shrnutí

Zavedení GDPR s sebou přinese princip odpovědnosti všech podnikatelských subjektů, kteří zpracovávají osobní údaje. Práva subjektů údajů se výrazně posílí a zajištění ochrany bude mít zásadní vliv i na samotných správců. Zavedení samotného GDPR může být u některých podnikatelů složitým a časově náročným procesem. Je proto důležité zabývat se nařízením GDPR co nejdříve.

Pokud máte zájem o zajištění ochrany osobních údajů podle GDPR, požádejte o bezplatnou cenovou nabídku.

 

Bezplatná cenová nabídka 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat