Jaké jsou povinosti zdravotnických zařízení v rámci GDPR?

V rámci GDPR mají zdravotnická zařízení následující povinnosti:

- přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti přiměřené riziku zpracování osobních údajů

- např. zajistit trvalou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů zpracování osobních údajů,

- zajistit proces obnovy dostupnosti osobních údajů a přístup k nim v případě fyzického incidentu nebo technického incidentu,

- pravidelně testovat účinnost technických a organizačních opatření

- bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě (pacientovi) porušení ochrany osobních údajů,

- oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR porušení ochrany osobních údajů do 72 hodin poté, co se o něm dozvěděl; to neplatí, pokud není pravděpodobné, že porušení ochrany osobních údajů povede k riziku pro práva fyzické osoby.

 

V případě zájmu o poradenství a služby ohledně GDPR a ochrany osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

Více o ochraně osobních údajů a GDPR v oblasti zdravotnictví najdete na GDPR pro poskytovatele zdravotní péče.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat