Co patří k osobním údajům?

Ve smyslu GDPR se za osobní údaj považuje jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné t. j. určené nebo určitelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na její identifikátor, jako jsou:

  • jméno,
  • identifikační číslo,
  • lokalizační údaje,
  • online identifikátor - fyzickým osobám mohou být přiděleny online identifikátory, které poskytují jejich přístroje, aplikace, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, nebo jiné identifikátory),
  • odkaz na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou (např. barva vlasů, barva očí, výška, váha, způsob chůze apod.), mentální (informace o chování nebo reakcích osoby v určitých situacích), ekonomickou (informace o majetku, závazcích či pohledávkách), kulturní (zájmy a záliby) nebo sociální (rodinný stav, dosažené vzdělání, zaměstnání) identitu této fyzické osoby,
  • informace týkající se osoby, které nelze okamžitě zjistit (např. profese, funkce apod.)

Každý případ je třeba posuzovat jednotlivě a s ohledem na všechny relevantní skutečnosti, které mohou vést k identifikaci nebo identifikování konkrétní fyzické osoby.

 

V případě zájmu o poradenství a služby ohledně ochrany osobních údajů, nás kontaktujte prostřednictvím formuláře, uvedeného níže.

Pro více informací ohledně ochrany osobních údajů na adrese GDPR - ochrana osobních údajů.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat