Nový zákon z listopadu

Nový zákon z listopadu
10 Apríl 2018

Nový zákon z listopadu

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Představuje soubor ucelených pravidel na ochranu dat v rámci Evropské unie. Už 25. května 2018 nařízení GDPR nahradí současný Zákon o zpracování osobních údajů v České republice.

Nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů

 • Schválená verze nového zákona o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů byla publikována ve Sbírce zákonů České republiky.
 • Tímto zákonem se slovenský právní řád slaďuje s novým nařízením GDPR.
 • Tento zákon nahradí současný Zákon o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 • Důvod pro změnu zákona a doplnění některých zákonů je dosáhnout souladu právního řádu pro oblast ochrany osobních údajů s nařízením Evropského parlamentu a rady EU.
 • GDPR vytváří nový modernizovaný právní rámec ochrany osobních údajů, jehož cílem je zajistit dodržování základních práv a svobod, a to především práva na ochranu osobních údajů.

Smyslem přijetí nového zákona je harmonizace právní úpravy zpracování osobních údajů fyzických osob v právním řádu v České republice. Cílem tohoto nařízení je také upravit nové instituty, procesní pravidla a také postavení orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů. Nařízení také reflektuje zkušenosti úřadu a jeho aplikační praxe, a to tak, aby byla tato úprava funkční a účinná. Součástí harmonizace je i novelizace zvláštních zákonů upravujících zpracování osobních údajů fyzických osob.

Nové zásady zpracování osobních údajů podle GDPR:

 • zásada zákonnosti,
 • zásada spravedlnosti,
 • zásada transparentnosti,
 • zásada minimalizace údajů,
 • zásada správnosti,
 • zásada minimalizace uchovávání,
 • zásada integrity a důvěrnosti,
 • zásada odpovědnosti.

Slovenská právní úprava ochrany osobních údajů je považována za jednu z nejpřísnějších v rámci zemí EU. Přesto, bude třeba při subjektech, které zpracovávaly a zpracovávají osobní údaje v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., Analyzovat způsob zpracování osobních údajů. Rovněž bude třeba přijmout interní dokumenty a nahlášené informační systémy, zprostředkovatelské služby atd. a zahrnout do nich změny, které nové nařízení GDPR přinese.

Pokud máte zájem o zajištění ochrany osobních údajů podle GDPR, požádejte o bezplatnou cenovou nabídku.

 

Bezplatná cenová nabídka

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat