Rodičovský souhlas pro zpracování údajů dětí podle GDPR

Rodičovský souhlas pro zpracování údajů dětí podle GDPR
1 Máj 2018

Rodičovský souhlas pro zpracování údajů dětí podle GDPR

GDRP zavádí opatření, které chrání nezletilé subjekty. Konkrétně jde o to, že v případě nezletilého (pokud nemá alespoň 16 let) bude vyžadováno dobrozdání i ze strany jejího zákonného zástupce. Jak je možné takový souhlas ověřit?

Souhlas zákonného zástupce při zpracovávání osobních údajů při nezletilé osobě do 16 let

Zpracování osobních údajů v případě nezletilých (do 16 let) a samotný souhlas zákonného zástupce je nutný, pokud jste provozovatelem webového portálu či mobilní aplikace, nebo poskytujete jakékoli informační služby (prodej zboží nebo služeb).

  • Zpracováváte osobní údaje za účelem prodeje přes internet, zasíláte newsletter, poskytujete on-line finanční nebo jiné služby na dálku.
  • Osobní údaje nezletilých zpracováváte na základě žádaného souhlasu.

V takovém případě musíte vynaložit přiměřené úsilí, abyste si potvrzení tohoto souhlasu ověřili.

Co je dobré vědět?

V případě, že údaje zpracováváte v rámci vyřízení objednávky, souhlas zákonného zástupce není potřebný. Jde sice o poskytování informační služby, ale zpracování je předmětem kupní smlouvy.

Naopak v případě, že provozovatel e-shopu zpracovává osobní údaje i s cílem marketingu (newsletter, obchodní nabídka), nejen pro nutné vyřízení objednávky, je povinen takové ověření získat.

Jak získat takové ověření?

V praxi je poměrně náročné si představit, jak podnikatelský subjekt dokáže ověřit věk uživatele mladšího 16 let, respektive uživatele obecně. GDPR uvádí, že je nutné vyvinout "přiměřené úsilí" k získání daného souhlasu. Co to může znamenat v praxi?

Provozovatel informační služby (prodej, aplikace) upozorní a jasně prohlásí, že poskytovaná služba není určena pro uživatele mladších 16 let. Toto znamená, že mladší uživatel by se o takovou službu neměl zajímat. Takové prohlášení předpokládá, že uživatel mladší 16 let při využití služby dostal souhlas právě jeho zákonného zástupce.

Porušení rodičovského souhlasu

Povinností provozovatele je schopnost prokázat, že pokud je to nutné, vyvinul přiměřené úsilí, aby ověřil, zda došlo k souhlasu zákonného zástupce při návštěvníkovi mladším než 16 let. Porušení může znamenat pokutu stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů až do výše 10 000 000 eur nebo do výše 2% celosvětového ročního obratu daného podniku.

 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat