GDPR a zaměstnanci

GDPR a zaměstnanci
16 Apríl 2018

GDPR a zaměstnanci

Nařízení GDPR se týká také zaměstnavatelů. Každý zaměstnavatel vystupuje jako správce osobních údajů svých zaměstnanců. GDPR přináší řadu nových opatření, jak chránit tyto údaje tak, aby se nezasahovalo do základních práv zaměstnanců. Jakým způsobem můžete monitorovat své zaměstnance?

 

GDPR a zaměstnanci

Do pracovních smluv by zaměstnavatelé měli zakomponovat informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců. To znamená, informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude s nimi pracovat a komu mohou být tyto údaje zpřístupněny a informace o tom, jak dlouho budou údaje uchovány. Dále musí být zaměstnanec informován o svých právech, t. z. právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo na vysvětlení zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů se musí dodržovat i v souvislosti s vedením docházky či zveřejňování inzerátů.

Práce z domu

Při práci z domu, tzv. home office, hrozí riziko, že zaměstnanec zneužije firemní údaje. Během home office nese většinu bezpečnostních opatření právě zaměstnanec. Zaměstnavatelé tak pro svou ochranu v některých případech instalují software, který umožní sledovat údery klávesnice a pohyby myši, náhodné nebo v zadaných intervalech ukládat otisk obrazovky, logovat aplikace a někdy dokonce i sledovat prostřednictvím webové kamery samotného zaměstnance, a tak sbírat záznamy.

Monitoring služebních aut

V současnosti je možné sledovat pohyb služebního auta v pracovní době. Co však v případě, že zaměstnanec má povolení používat auto pro osobní potřebu? Až pětina jízd služebních aut nemá nic společného s výkonném pracovní činnosti, proto stále více zaměstnavatelů sahá pro zařízeních na monitorování pohybu těchto vozidel. Dohlížecí systémy mají neomezené možnosti monitoringu. Monitorují zejména pohyb vozidla, jeho aktuální polohu, délku jízdy, trasu, spotřebu paliva a kontrolují i rychlost. Z pohledu zaměstnavatele jde o řešení, které může firmě přinést bezpečnost i úspory. Zároveň však jde o zpracovávání osobních údajů zaměstnanců, na které s nástupem GDPR bude třeba dozrát.

Třeba mít stanovena jasná pravidla

Jakékoliv monitorování zaměstnanců by mělo být uvedeno ve vnitřních předpisech dané firmy. Pokud jde o služební auta a jejich soukromé užívání je povoleno, nemělo by tu jít o monitorování zaměstnance. Zaměstnavatel musí jasně informovat své zaměstnance o instalaci sledovacího zařízení ať už uvnitř firmy nebo v jejím exteriéru.

Zaměstnanci musí být informováni

Při zpracování osobních údajů ve firmě musí být její zaměstnanci informováni o tom, že jejich údaje jsou zpracovány:

  • jen na dohodnutý účel,
  • údaje jsou přesné a aktuální,
  • údaje mají omezené uložení, t. z. zákonem stanovená doba archivace,
  • mají vhodné technické a organizační opatření,
  • musí být transparentní.

 

 

 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat