Důsledky GDPR na marketing

Důsledky GDPR na marketing
11 December 2018

Důsledky GDPR na marketing

GDPR a eventy, rozhovory...

Nařízení GDPR se dotýká i různých oblastí marketingu. Například při content marketingu bude třeba dát si pozor na situace, kdy do obsahu vstupují reální lidé, jde tedy o rozhovory či fotografie a videa z eventů.

Ve všech těchto případech je třeba mít od daných osob souhlas ke zpracování jejich údajů. V marketingu se pracuje s daty o spotřebitelích, které umí prozradit téměř všechno. Kdo jsou, co se jim líbí, jak se chovají, kdy a jak mění své preference. Je tedy důležité, aby marketéři a lidé, kteří pracují v reklamě brali na vědomí několik základních věcí.

Sběr údajů zákazníků se zkomplikuje

S GDPR také končí možnost poskytovat určitý obsah oproti kontaktním údajům. Typickým příkladem je nabídka e-booku za email. Cokoliv, co nabízíte za emailový kontakt, musí mít uživatel možnost získat i jinak, aniž by vám dal souhlas. Obsah je možné zpoplatnit a zdarma nabídnout jen výměnou za souhlas se zasíláním newsletterů.

Při sledování videa je pak možné pracovat s nabídkou dalšího obsahu do emailu. Podobná situace je i při posílání výsledků testů, kvízů, cenových kalkulací či analýz do emailu, na který bude firma následně posílat i newslettery. Je to možné vyřešit dvěma na sobě nezávislými souhlasy, jedním se zpracováním osobních údajů, druhým (nepovinným) pro zasílání newsletterů. I když druhý souhlas uživatel nedá, výsledek musí dostat.

GDPR v praxi: klient vs. agentura

Ve vztahu klient - agentury je nutno dohodnout tzv. zpracovatelskou smlouvu a v ní si ujasnit, jakou roli kdo ze zapojených subjektů při zpracování osobních údajů zastává. V nejlepším případě by měl být klient správcem, který určuje účel a způsob zpracování osobních údajů a uvolňuje k tomu finance. Agentura by měla mít úlohu zpracovatele, zpracovávající osobní data na základě pověření správce. Občas se však stává, že si agentura sama určuje, co se bude s osobními údaji pro klienta dít. V tomto případě se však agentura stává správcem, dostává se tak do komplikovanější právní situace a její odpovědnost se zvyšuje. Vždy je lepší, když sběr a správu osobních údajů má na starosti klient. V rámci zpracovatelské smlouvy je třeba specifikovat, jaké osobní údaje budou shromažďovat, jakým způsobem a za jakým účelem, jak dlouho budou uchovávat a co se bude dít po ukončení spolupráce.

Marketing vs. GDPR

Nastala změna v chápání marketingu, stejně i ve způsobu využívání dat. Za marketingové data byly považovány pouze demografické údaje a rychlost odpovědi potenciálního zákazníka. Rozvoj internetu přinesl změnu v tom, jak jsou marketingové data používány. Propojenost technologií umožňuje marketérům neustále zvyšovat výkonnost svých kampaní. S příchodem GDPR platnost existuje možnost, že dojde k omezení přístupu k takovému množství dat o zákaznících. To znamená, že by mohlo dojít ke zpomalení marketingových a prodejních aktivit, a to z důvodu omezení individuálního cílení.

Vše třeba chránit

V každém případě, nejen v marketingu, je potřeba získané osobní údaje chránit ať už šifrováním, nebo v případě fyzických dokumentů v uzamčené skříni. V případě, že někdo požádá o vymazání svých údajů, je nutné je odstranit odevšad. Pokud přijde kontrola, je nutné mít připraveny všechny souhlasy, zpracovatelské smlouvy, záznamy o zpracování, dokumentaci o školení týmu o nakládání s osobními údaji i o interních procesech na zpracování osobních údajů.

 

 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat