Znáte právo na zapomnění?

Znáte právo na zapomnění?
15 Marec 2019

Znáte právo na zapomnění?

Znáte právo na zapomnění?

Právo na zapomenutí je součástí obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie, které je spíše známé pod zkratkou GDPR. Subjektu, jehož informace jsou zpracovávány, dávají právo na vyžádání jejich odstranění ze systému.

Koho se toto právo dotýká?

Právo na vymazání se vztahuje se na všechny členské státy EU a všechny společnosti, které používají osobní údaje občanů EU.

Kdy lze údaje vymazat?

Podle GDPR má občan EU právo požádat společnost, aby vymazala jeho osobní údaje, pokud nejsou více nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny nebo zpracovány. Pokud společnost poskytla údaje třetí straně, je její povinností také informovat provozovatele o žádosti subjektu údajů, kteří vykonávají zpracovávání osobních údajů. V praxi to znamená, že pokud váš zákazník, partner nebo zaměstnanec požádají, aby jeho údaje byly odstraněny z vaší databáze, mělo by se tak stát rychle a komplexně, bez zbytků originálních informací.

Kdy nelze údaje vymazat?

Společnosti však nemusí těmto žádostem na vymazání vždy vyhovět. Pokud je zpracování údajů nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, splnění zákonné povinnosti, na uplatnění práva na svobodu projevu a informací nebo je třeba z důvodů veřejného zájmu, údaje si společnost ponechá. V praxi jde například o reklamační dobu, pokud stále platí, internetový obchod údaje o vás vymazat nemůže.

Odpůrci tohoto práva

Ačkoli právo na zapomnění (nebo právo na vymazání) se zdá být spravedlivé, je předmětem živých diskusí. Zejména obhájci cenzury věří, že lidé by z hlediska veřejného zájmu neměly být schopni rozhodovat o tom, co je vymazáno a co není.

 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat