Mall musí zaplatit odškodné

Mall musí zaplatit odškodné
6 December 2019

Mall musí zaplatit odškodné

Společnost Mall si u nás udělala velký "malér" týkající se úniku osobních údajů svých zákazníků. Šlo o data přibližně 100 000 lidí nakupujících on-line. Jeden z nich to ale nenechal jen tak a rozhodl se jednat. Podal na společnost žalobu, jejímž předmětem byla náhrada nemajetkové újmy a představte si, uspěl. Společnost má poškozenému zaplatit odškodné ve výši 10 000 Kč. Samozřejmě, nezapočítáváme úroky a náhradu výdajů na soudní proces.

Ukázkový zákazník

Toto rozhodnutí vyplývá z verdiktu Městského soudu v Praze. Rozsudek je pravomocný a společnost Mall se bohužel proti němu už nemůže žádným způsobem odvolat. Tento ukázkový zákazník tak dal všem lidem naději, že v případě úniku jejich dat z určité online služby mohou podobným způsobem nabýt jistou částku peněz, a to legální formou odškodnění přímo u soudu.

Odvolací soud uložil náhradu na základě narušení tzv. práva na informační sebeurčení. Takové právo dává lidem rozhodovat o tom, komu a v jaké podobě poskytnou své osobní údaje.

Podle soudu, společnost Mall totiž zasáhla do soukromí občana, a to nepřípustným způsobem, přestože žalobce již některé uniklé údaje (jako např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) sám na internetu v minulosti zveřejnil.

Mall uhradí odškodné v plné výši

Společnost prostřednictvím své mediální zástupkyně Veroniky Polákové vzkázal, že verdikt soudu respektuje a žalobci zaplatí jeho odškodné v plné výši, už zmíněných 10 000 Kč.

Společnosti Mall konkrétně uniklo 735 956 unikátních e-mailových adres a 766 421 hesel. Pravděpodobně šlo o hesla, která společnost nechránila dostatečně a zabezpečovací systém nebyl tak silný. Veškerá data zákazníků společnosti někdo nahrál na server Uloz.to, kde ležely přibližně 1 celý měsíc a byly dostupné komukoliv, kdo si je stáhl.

Způsob, jakým všechny tyto údaje unikly dosud není vůbec znám. Ještě v roce 2018 společnost Mall tvrdila, že přesný způsob úniku nedokázala zjistit. Navíc žádné nové informace týkající se tohoto problému nechtějí prozradit ani dnes. Mediální zástupkyně Veronika Poláková se vyjádřila následovně: "Je to součástí řešení věci vedené u správního soudu.".

Mall má toho "za ušima" mnohem víc

Toto však není jediný přešlap společnosti Mall. Kromě malých 10 000 Kč se společnost brání především sankci 1,5 milionu Kč, kterou jí udělil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), avšak v tomto případě ještě soud nerozhodl.

Podle Polákové však žádné další případy týkající se rozporu s nařízením GDPR společnost neeviduje. Právník Josef Aujezdský tvrdí, že v našich končinách není zvykem soudit se se společnostmi v takových případech. "Vzhledem k současné absenci hromadných žalob v českém právu je motivace na straně poškozených k uplatňování takovýchto práv u soudu sepíše nízká (prakticky se to nevyplatí). Podobných případů, které skončí u soudu, tak nebude mnoho," říká Aujezdský.
Aktuální verdikt by však mohl motivovat i ostatní zákazníky, kteří takto přišli o své osobní údaje. "Obecná promlčecí doba činí 3 roky. POKUD to zjednodušíme, promlčecí doba počíná běžet v takovém případě od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o existenci škody a o tom, kdo za ni odpovídá (§ 620 odst. 1 občanského zákoníku). Není tedy vyloučení, aby se s podobným nárokem na soud obrátili v současné době i jini Poškození. Promlčecí doba však běží u každého z nich zvlášť," dodává Aujezdský.

A co dodat na závěr? Nikdy nevíme, kdy a jaký zákazník může vaší firmě uškodit. Proto zpracovávejte své osobní údaje poctivě a hlavně si je dobře zajistěte.

 

 

 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat