6 mýtů o GDPR, které musí být zbořeny

6 mýtů o GDPR, které musí být zbořeny
6 Apríl 2019

6 mýtů o GDPR, které musí být zbořeny

GDPR není o sankcionováni, ale o stavění občana a spotřebitele na první místo. Tyto a jiné mýty se o GDPR interpretují špatně. Nabízíme vám seznam nejčastějších z nich.

  1. mýtus: GDPR je zbytečnou zátěží pro organizace

Ačkoliv si nařízení vyžaduje více odpovědnosti za používání osobních údajů, ve skutečnosti jen posiluje již existující práva. GDPR staví na základech, které byly známy již v minulosti. Základní principy jako bezpečnost, transparentnost a respektování práv jednotlivce byly zakotveny již v předchozím zákoně o ochraně osobních údajů ze dne 30. dubna 2013.

  1. mýtus: Veškeré podrobnosti musí být poskytnuty, jakmile dojde k porušení osobních údajů

Porušení ochrany osobních údajů je třeba neprodleně oznámit, pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co jste o něm dozvěděli. Společnosti budou muset při podávání zpráv poskytnout všechny dostupné údaje. GDPR však říká, že pokud není možné poskytnout podrobné informace hned, můžete tak učinit později.

  1. mýtus: Všechny bezpečnostní incidenty budou muset oznámit

Jak jsme uvedli, v případě porušení osobních údajů třeba takovou událost nahlásit. Pokud však nebyly ohroženy práva a svobody lidí, hlášení podávat nemusíte.

  1. mýtus: Hlášení o narušení údajů jsou nástrojem na trestání organizací

Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany soukromí ve všech sférách. Podávání hlášení má za úkol lépe připravit organizace na řešení bezpečnostních problémů. Cílem je podněcování společností k tomu, aby zvýšily schopnost zaznamenat a zamezit porušování ochrany osobních údajů.

  1. mýtus: Předem zaškrtnutá políčka v souhlasu se zpracováním údajů jsou znakem platného souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je jednou z možností, jak dosáhnout souladu s GDPR. Musí však být jasně definován jeho zákonný základ. To znamená, že je třeba vysvětlit jasným a srozumitelným jazykem jako, kde a jakým způsobem budou osobní informace používat. Při jeho potvrzování je třeba udělit možnost svobodného rozhodnutí zda souhlasíme, nebo ne.

  1. mýtus: Pokuta bude udělena vždy a bude vysoká

Pokud společnosti budou čestné a přiznají svou chybu bez zbytečného odkladu, mohou se pokutám vyhnout. V případě pokut budou finanční sankce přiměřená závažnosti incidentu. Není třeba se bát, že za vaše menší přestupky budete hned pokutováni nejvyšší pokutou a ani toho, že by se maximální částky staly normou.

 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat