Kontrolní akce jsou v plném proudu. Kontroloři prověřují přes 400 subjektů

Kontrolní akce jsou v plném proudu. Kontroloři prověřují přes 400 subjektů
15 Júl 2019

Kontrolní akce jsou v plném proudu. Kontroloři prověřují přes 400 subjektů

Nejvyšší kontrolní úřad SR v Bratislavě vydal zprávu o dřívější přípravě plánu kontrolních akcí. Kontroly zařazeny do plánu na rok 2019 NKÚ generoval již od začátku roku 2018 ve formě námětů a odborných témat. Ty dále rozpracoval do kontrolních projektů z hlediska rizikových analýz. Důraz byl kladen především na ekonomické a celospolečenské vlivy jednotlivých veřejných politik.

Jaký je plán?

Plán zahrnuje 70 témat kontrolních akcí, 22 projektů kontrolních akcí a 25 témat, které jsou zařazeny do plánu kontrolní činnosti a které mají být provedeny do konce tohoto roku. Zmíněných 25 kontrolních akcí znamená kontrolu celkem 440 subjektů v terénu, prohlásil předseda NKÚ SR Karol Mitrík. Plánovaným kontrolám podléhají vyšší územní celky, státní podniky, veřejně prospěšné služby v regionu či GDPR nebo i ochrana osobních údajů. V rámci projektů byla naplánována i kontrolní činnost nad elektronizací školního vzdělávacího systému, nad tepelnými ekonomikami, digitalizací kulturních památek a elektronických služeb státu.

Co se kontroluje?

Kontrolní akce jsou obsahem zaměřeny především na aktuální témata spojená s výběrem mýtného, ​​MH managementem, využíváním služebních bytů, antidumpingovými cly, výběrem a správou pojistného a v neposlední řadě i implementací GDPR a ochranou osobních údajů v praxi. Při posuzování významnosti témata bylo zohledňovány i plnění závazků Slovenska vůči mezinárodním institucím, jakými jsou EU, OSN, NATO a pod.

Kromě těchto témat podléhají kontrole i dotace na kulturní památky a veřejně prospěšné služby v regionu. V rámci hospodaření jsou to Kanceláře prezidenta SR, vodárenské společnosti, Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny. Podle negativních zjištění z minulosti při fungování státních podniků se v tomto roce prověřují i ​​podniky působící v resortu zemědělství a resortu životního prostředí, zejména z hlediska plnění koncepcí rozvoje podniků.

Navržené kontrolní akce jsou zaměřeny především na prověření toho, zda realizované veřejné politiky a vládní programy dosahují svých cílů. Kromě toho se prověřuje i přidaná hodnotu z hlediska udržitelnosti, ale také z hlediska dodržování určitých zákonitostí a hospodárnosti ve vybraných subjektech státní a veřejné správy. Některé kontrolní akce se zaměřují výhradně na kontrolu výkonnosti a některé vykonávají tzv. kombinované kontroly, což znamená prověření nejen platné legislativy, ale i ověření hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití veřejných prostředků ze strany subjektu, který kontrole podléhá.

NKÚ rovněž plánuje vypracovat pro NR SR stanovisko k státnímu závěrečného účtu za rok 2018 a stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2020. V rámci analytické činnosti chce úřad pokračovat v monitoringu plnění klíčových opatření pro udržitelný rozvoj agendy OSN 2030 nebo závazných ukazatelů agendy Evropa 2020 jako například: udržitelnost městského života, podpora vědy, výzkumu, inovací a eGovernmentu.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat