Úspěšná kontrola našeho klienta

Úspěšná kontrola našeho klienta
19 Júl 2019

Úspěšná kontrola našeho klienta

Jak dopadla úřední kontrola obce, jejíž externí výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů / DPO poskytuje naše společnost? 

Kontrolní orgán

Dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů má na na starosti Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. V případě porušení GDPR nebo zákona vám tento kontrolní orgán udělí sankce. Kromě nápravy současného stavu tak můžete přijít o nemalé finance. 

Finanční pokuty

Samotná výše pokuty může dosahovat 20 milionů EUR nebo 4% ročního obratu firmy. Vše v závislosti na tom, která částka je vyšší. Ačkoliv Úřad pro ochranu osobních údajů ČR hovoří o zásadách přiměřenosti, i menší částka může být pro několik subjektů likvidační. Zejména tehdy, když jde o začínající firmy nebo instituce veřejné správy. 

Inspekce u našeho klienta


Tentokrát si kontrolní orgán vybral našeho klienta - obec. Během celé kontroly byly zaměstnanci naší společnosti fyzicky přítomni a nápomocní.

Tato kontrola se zaměřila zejména na to, zda je zpracovávání osobních údajů dotčených osob prostřednictvím kamerového informačního systému v souladu s GDPR. Kromě toho však Úřad pro ochranu osobních údajů ČR prověřoval i další povinnosti, mezi jinými i splnění povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Obec má výkon pověřence pro ochranu osobních údajů zabezpečený externí osobou z naší společnosti. Ta poskytovala odborné rady tak, aby obec mohla splnit náročné podmínky ochrany osobních údajů podle nařízení GDPR a zákona.

Úřad pro ochranu osobních údajů ČR nenašel žádný rozpor s platnou legislativou, a proto konstatoval, že zpracování osobních údajů v tomto případě bylo v souladu s požadavky GDPR.K jedinému pochybení došlo ze strany našeho klienta tím, že začal spolupracovat s naší společností pozdě. Kontrolní orgán vytkl obci zpožděné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. Ta měla být jmenována ode dne účinnosti GDPR, no obec začala využívat naše poradenské služby až o pár měsíců později. 

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat