GDPR zaměstnance při BOZP

GDPR zaměstnance při BOZP
28 December 2019

GDPR zaměstnance při BOZP

Povinnost každého zaměstnavatele působícího na určitém pracovišti je provádění jistých opatření za pomoci kterých by zaměstnanci neměla vzniknout žádná škoda na jeho zdravotním stavu a zároveň by se měl zajistit i jistý stupeň bezpečnosti při výkonu jeho práce. Toto jsou hlavní důvody, proč zaměstnavatel zpracovává osobní údaje všech zaměstnanců v podniku.

Jak tyto údaje zpracovávány tak, aby byly v souladu GDPR?

Pro bezpečnost práce je třeba evidovat a zpracovávat zejména osobní údaje zaměstnanců při událostech, kterými jsou:

 1. školení zaměstnanců,

 2. pracovní úrazy,

 3. screeningové testy.

Osobní údaje pro účely BOZP jsou zpracovávány i ve smyslu zákona č. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Školení zaměstnanců o BOZP

Důležitou povinností zaměstnavatele při školení svých zaměstnanců o BOZP je hlavně seznámení každého z nich s právními předpisy takovým způsobem, aby zaměstnanci porozuměli zásadám bezpečné práce, ochraně zdraví, ale i bezpečnému chování na pracovišti či provádění bezpečných pracovních postupů.

Které osobní údaje třeba zpracovávat?

 • titul, jméno, příjmení, podpis.

Příjemcem osobních údajů je zprostředkovatel - dodavatel, který provádí školení o BOZP. Osobní údaje se uchovávají 5 let ode dne, kdy byl záznamem proveden poslední záznam v dokumentaci.  

Pracovní úrazy a BOZP

Povinnost zaměstnavatele při pracovních úrazech je evidence tohoto druhu události, která zapříčinila pracovní neschopnost daného zaměstnance po dobu trvání více než 3 dní, resp. zapříčinila jeho smrt.

Postup při evidencí pracovního úrazu je následující:

 1. Zjistit příčinu a okolnosti vzniku pracovního úrazu s přítomností zaměstnance, který úraz utrpěl.

 2. Sepsat záznam o pracovním úrazu, nejpozději do 4 dnů po oznámení vzniku pracovního úrazu.

 3. Přijmout a provést všechna opatření, aby se podobné pracovní úrazy neopakovaly.

Které osobní údaje třeba zpracovávat?

 • titul, jméno, příjmení,

 • datum narození,

 • adresa trvalého pobytu,

 • denní vyměřovací základ,

 • podrobnosti o úrazu (jaký úraz zaměstnanec utrpěl, popis průběhu úrazu, příčina úrazu, datum a místo úrazu),

 • screeningové testy na alkohol.

  .

Screeningové testy a BOZP

Zpracováváním osobních údajů screeningových testů se eviduje kontrola dodržování právních předpisů k zajištění BOZP, tedy kontrola, zda není zaměstnanec pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

Které osobní údaje třeba zpracovávat?

 • titul, jméno, příjmení,

 • oddělení,

 • osobní číslo,

 • číslo OP,

 • pozice,

 • nadřízený,

 • výsledek zkoušky na přítomnost alkoholu, psychotropních látek, omamných látek.

Příjemcem osobních údajů může být bezpečnostní služba, orgány činné v trestním řízení, zprostředkovatel - medicínské zařízení, které provádí testy.

Osobní údaje se uchovávají 5 let ode dne, kdy byl záznamem proveden poslední záznam v dokumentaci.

Věříme, že jste získali lepší přehled o tom, jaké osobní údaje třeba o zaměstnancích zpracovávat při jednotlivých úkonech v rámci zákona o BOZP.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat