Lepší ochrana oznamovatele protispolečenské činnosti

Lepší ochrana oznamovatele protispolečenské činnosti
4 November 2019

Lepší ochrana oznamovatele protispolečenské činnosti

Doplnění zákona o ochraně whistleblowerů

1. března 2019 vyšel nový Zákon o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a byl doplněn o Zákon č. 54/2019 Sb. Byl připraven kvůli ochraně Whistleblower, čili lidí, který se rozhodnou upozornit na korupci nebo protispolečenské jednání, kde vykonávají pracovní činnost. V případě, že kolega nebo nadřízený vykonává nezákonnou činnost, tento zákon lépe chrání oznamovatele.

Novelizace zákona na Slovensku

Slovenská republika novelizovala zákon na ochranu oznamovatele, který platil od roku 2015 jako Zákon číslo 307/2014 Sb. o některých opatřeních souvisejících s oznamováním protispolečenské činnosti a o změně některých zákonů. Iniciátorem této novelizace byly mezinárodní instituce a dokumenty vůči nimž má Slovensko závazek.

Odměna pro whistleblowera

Pronásledování nebo jiný postih oznamovatele byl zakázán pro lidi, kteří jsou oznamovateli protispolečenské činnosti. Ukotvili ochranu zaměstnance, který ve veřejném zájmu a v dobré víře poukázal a dopomohl k objasnění nezákonnosti a dopadení pachatele. Zákon zaručil odměnění whistleblowera a to 50-násobkem minimální mzdy v případě, jestliže byl pachatel z provedení trestného činu odsouzen

Úřad na ochranu oznamovatelů

Na základě novely byl zřízen Úřad pro ochranu oznamovatelů. Tento orgán je nezávislý, spadá pod státní správu a jeho působnost je na celém území Slovenska Úkolem tohoto orgánu je dohlížet na plnění zákona o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti. Náplní orgánu je podávat odborná stanoviska, šířit osvětu o whistleblowingu, poskytovat poradenství ohledně tohoto zákona a odměňovat oznamovatelů. Národní rada Slovenské republiky volí a odvolává předsedy úřadu. Odborná komise navrhuje dva kandidáty a následně Národní rada volí předsedu.

Ochrana Whistleblowerů a rodiny

Rodinný příslušník je také chráněn, pokud pracuje u téhož zaměstnavatele jako oznamovatel.

Oznamovatel, který oznámí nezákonnou činnost prostřednictvím médií je chráněn, taktéž jsou zvýhodněné podmínky finanční odměny za oznámení.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat