Seřaďte si databáze a upravujte si je

Seřaďte si databáze a upravujte si je
3 Apríl 2018

Seřaďte si databáze a upravujte si je

Na základě souhlasu se zpracováním údajů od zákazníka se získávají, zaznamenávají a shromažďují údaje, pomocí kterých si podnikatelé vytvářejí databázi osobních údajů. Podnikatelům, kteří si nevedly takové databáze, resp. informační systémy pro správu těchto údajů, vzniknou v souvislosti s nařízením GDPR nemalé problémy.

Co jsou databáze?

Informační systém GDPR vymezuje databázi jako jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou dostupné podle určitých kritérií, a to bez ohledu na to, zda jde o systém centralizovaný, decentralizovaný případně distribuován na funkčním či geografickém základě.

Jak může vzniknout problém?

Většina podnikatelů se zaměřovala zejména na vytváření rozsáhlých databází kontaktů a osobních údajů s omezeným rozsahem použitelnosti. Přitom využívali osobní údaje ve větším rozsahu, jak to zahrnoval právní titul vycházející z obchodního vztahu. Šlo o zpracování dat nad rámec oprávněného zájmu. GDPR stanoví, že při zpracování osobních údajů musí být v souhlasu uvedeno jaké údaje, s jakým cílem a v jakém rozsahu se budou zpracovávat. Subjekt údajů musí být jasně informován o tom, že má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Nařízení GDPR stanoví, že souhlas má být zároveň informativní.

Třiďte si databáze

Ze strany zpracovatelů je důležité vytřídit a upravit databáze zpracovávaných osobních údajů a vyřadit kontakty, které byly získány jinak než přímým souhlasem subjektu údajů. Pokud se údaje zpracovávají na základě souhlasu subjektu údajů, správce by měl vědět dokázat, že tato osoba vyjádřila svůj souhlas. Zpracovatel nemůže používat osobní údaje, pokud mu subjekt údajů nedal svůj souhlas.

GDPR stanovuje podnikatelům, resp. správcům osobních údajů povinnost zavedení technických a organizačních opatření. Správci musí být schopni dokladovat, že jejich zpracovávání probíhá v souladu s nařízením GDPR.

Pokud máte zájem o zajištění ochrany osobních údajů podle GDPR, požádejte o bezplatnou cenovou nabídku.

Bezplatná cenová nabídka

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat