Aké sú sankcie za porušenie povinností externého účtovníka?

Ak externý účtovník poruší povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach, poruší povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi bezpečnostný incident či poruší povinnosť mlčanlivosti, môže mu úrad uložiť pokutu až do výšky 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik, do 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne GDPR a ochrany osobných údajov, nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedeného nižšie.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR v tejto oblasti nájdete na GDPR pre účtovníkov.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat