GDPR pre účtovníkov

Účtovníci prichádzajú pri svojej činnosti do styku s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj na nich vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré vstúpilodo účinnosti dňa 25. mája 2018.

Bezplatná cenová nabídka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, patria osobné údaje klientov, ale najmä osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie klientov. Medzi takéto údaje možno zaradiť meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, bydlisko a iné. Účtovníci najčastejšie vystupujú v postavení Sprostredkovateľa a s Prevádzkovateľmi uzatvárajú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Pri každom úkone sa účtovníci musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov. Pre naplnenie súladu s GDPR tak musia prijať pravidlá pre administratívne postupy a primerané technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden účtovník nevyhne.

Povinnosti pre účtovníkov

Účtovníci majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre účtovníkov

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR Vám môže byť uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka Vašej činnosti, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat