Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer / DPO) dohlíží u správce na ochranu osobních údajů. Nařízení GDPR stanovuje orgánům veřejné moci a společnostem, které zpracovávají osobní údaje ve velkém rozsahu, pod hrozbou likvidační pokuty, povinnost stanovit odborně způsobilou, nezávislou odpovědnou osobu. Z toho důvodu nabízíme službu externího pověřence GDPR a vy tak budete v bezpečí před nařízením.

Bezplatná cenová nabídka

Využijte možnost externího výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) od největšího poskytovatele pověřence pro ochranu osobních údajů. Externí výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů zastřešujeme pro více než 2 500 správců.

Základní výhody při využití služby pověřence:

 • přenesení hmotné odpovědnosti za odborný výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů do výšky pojištění,
 • pro každého správce je přiděleno několik pověřenců pro ochranu osobních údajů, a to s právním nebo technickým vzděláním, bezpečnostními prověrkami a zkouškou na Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR,
 • pověřenci pro ochranu osobních údajů zabezpečují součinnost při kontrole z Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR,
 • pravidelné audity - kontrola technických, personálních a organizačních opatření,
 • vypracování bezpečnostní dokumentace včetně jejich aktualizací,
 • pravidelné školení oprávněných osob,
 • informování o změnách v legislativě a právní poradenství.

Cena s pojištěním od 30 € / měsíc. Požádejte o bezplatnou cenovou nabídku.

Turnkey security project

This is one of the legal obligations under §19 of…

Zjistit více

Každá naše Odpovědná osoba je bezúhonná a absolvovala zkoušky na Úřadu pro ochranu osobních údajů, prošla Bezpečnostními prověrkami a má právní znalosti v těchto zákonech:

 • Zákon č. 122/2013 o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb.
 • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 • Vyhláška č. 117/2014 Sb., Kterou se mění vyhláška č. 164/2013 Sb. o rozsahu a dokumentaci bezpečnostních opatření.
 • Vyhláška č. 165/2013 Sb. o zkoušce fyzické osoby k výkonu funkce odpovědné osoby
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2005 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Znalost Ústavy České republiky

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat