Školení GDPR

Mezi naše služby patří kromě provedení auditu, vypracování bezpečnostní dokumentace a výkonu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů i školení oprávněných osob správce. Našim klientům připravujeme školení na míru podle jejich individuálních potřeb a v závislosti na jejich povaze a velikosti. 

Bezplatná cenová nabídka

Školení oprávněných osob

Pravidelné školení oprávněných osob je jednou ze základních povinností, jejíž splnění musí správce ve smyslu čl. 32 obecného nařízení o ochraně údajů prokázat. Školení se týká těch zaměstnanců, kteří jsou zároveň i oprávněnými osobami správce.

Školení GDPR umíme připravit podle vašich potřeb.

Kdo je oprávněná osoba

Oprávněnou osobu je fyzická osoba, která přichází do kontaktu s osobními údaji u správce v rámci plnění svých pracovních (služebních) povinností nebo obdobného vztahu se správcem (založeného např. na základě pověření, jmenování, zvolení nebo v rámci výkonu veřejné funkce), a která provádí správcem určené zpracovatelské operace s osobními údaji.

Obraťte se na nás a my vám vypracujeme školení na míru.

Poučení oprávněné osoby. Jaký je rozsah poučení?

Správce je povinen poučit oprávněnou osobu v rozsahu jejího oprávnění, povolených činností a podmínek zpracování osobních údajů. Poučení odpovídá zpracovatelským operacím, které fyzická osoba s osobními údaji provádí s ohledem na svou pracovní pozici, pověření nebo funkci.

O poučeni správce pořizuje záznam, který je povinen na požádání úřadu hodnověrně prokázat. Vzory záznamů o poučení zveřejňuje úřad

Kdy se fyzická osoba stává oprávněnou osobou?

Fyzická osoba se stává oprávněnou osobou dnem poučení.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat