Audit - Analýza bezpečnosti

Každý správce, který zpracovává osobní údaje subjektů údajů (např. zaměstnanců, klientů, pacientů) je povinen vymezit účel zpracování osobních údajů, určit účel a podmínky zpracování osobních údajů. Audit - Analýza bezpečnosti umožní správci zjistit, kde má v oblasti ochrany osobních údajů slabiny a na co je třeba se zaměřit.

Bezplatná cenová nabídka

Při zpracovávání osobních údajů je každý správce povinen před prvním zpracovaným osobních údajů přijmout vhodná technická, organizační a personální opatření, která mají za úkol chránit osobní údaje subjektů údajů.

Nabízíme Vám provedení nezávislého auditu zaměřeného na:

 • aktuální bezpečnostní opatření k informačním systémům, v nichž zpracováváte osobní údaje,
 • aktuálnost a zákonnost zpracování osobních údajů s přihlédnutím k jejich přiměřenost,
 • uplatnění potenciálních systémů, v nichž se očekává zpracovávání osobních údajů,
 • rozsah a správnost poučeni oprávněných osob, které přicházejí do styku s osobními údaji,
 • posouzení smluv o zpracování osobních údajů a dohod společných správců ve smyslu nařízení GDPR,
 • okruh příjemců,
 • evidenci informačních systémů,
 • souhlasy ke zpracování osobních údajů,
 • porušování práv dotčených osob,
 • plnění technických, organizačních a personálních opatření v souladu s nařízením GDPR,
 • zveřejňování osobních údajů,
 • přeshraniční přenos osobních údajů.

V rámci našeho auditu Vám nabízíme zhodnocení z praxe:

 • bezpečnosti současných informačních systémů,
 • zhodnocení použitých operačních systémů a jejich nastavení,
 • zhodnocení jiného aplikačního softwaru potřebného pro práci s osobními údaji,
 • analýzu s popisem jejich slabých stránek,
 • přehodnocení toku osobních údajů a distribuce dat z databází do PC a opačně,
 • samotnou ochranu PC proti možnému zneužití dat v rámci všech nejčastěji používaných sítí LAN, WAN a Internet,
 • vhodnost a spolehlivost prostředků šifrované ochrany,
 • nejmodernější způsoby ochrany serverů a databází,
 • nejvhodnější způsoby zálohování a přístupu k zálohám.

V závěru poskytneme i naše doporučení:

 • jak zvýšit bezpečnost prostředky šifrované ochrany,
 • jak omezit přístupová práva neoprávněným osobám,
 • jak a proč upgradovat IS pro zkvalitnění ochrany zpracovaných údajů,
 • proč přehodnotit smlouvy o zpracování osobních údajů a dohody společných správců,
 • ucelené postupy pro maximalizaci personálních, organizačních a technických opatření.

Cena za audit od 139 €.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat