GDPR pre ubytovacie zariadenia

Prevádzkovatelia hotelov, penziónov, motelov a iných ubytovacích zariadení pracujú s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj na nich vzťahuje nové nariadenie GDPR.

Bezplatná cenová nabídka

GDPR pre ubytovacie zariadenia

Medzi osobné údaje, ktorým poskytuje ochranu nariadenie GDPR, nepatria len osobné údaje o ubytovaných hosťoch, ale aj o zamestnancoch či návštevníkoch internetovej stránky. Medzi tieto údaje patrí nielen titul, meno, priezvisko,  dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, bydlisko, ale aj emailová adresa, telefónny kontakt či IP adresa.

Pri celom ubytovacom procese sa tak Prevádzkovateľ musí vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje nielen rozsiahle administratívne úkony, ale aj rôzne technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden poskytovateľ ubytovacích služieb nevyhne.

Povinnosti pre poskytovateľov ubytovacích služieb

Poskytovatelia ubytovacích služieb, ktorými sú napríklad prevádzkovatelia hotelov, penziónov, motelov a podobne, majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre poskytovateľov ubytovacích služieb

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť prevádzkovateľovi hotela, penziónu, motelu a iných ubytovacích zariadení uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomoc?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho hotela, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat