GDPR pre fotografov

Profesionálni fotografi v rámci svojej činnosti pracujú s veľmi citlivými osobnými údajmi – fotografiami, a preto sa aj ich činnosť vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.

Bezplatná cenová nabídka

Medzi údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, nepatria len osobné údaje zákazníkoch, ale aj zamestnancoch či návštevníkoch internetovej stránky. Medzi takéto osobné údaje patrí napríklad: meno, priezvisko a dátum narodenia, ako aj emailová či IP adresa a v neposlednom rade fotografie.

Takmer pri každom úkone sa musí profesionálny fotograf vysporiadať so spracúvaním osobných údajov, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje určiť postupy pri realizácii administratívnych úkonov, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden profesionálny fotograf nevyhne.

Povinnosti pre fotografov

Profesionálni fotografi majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre fotografov

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť profesionálnemu fotografovi uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat