Kybernetická bezpečnosť

Ponúkame vám služby zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Vďaka tomu budú informačné systémy schopné odolávať akémukoľvek konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. Vyhnete sa tak ohrozeniu dostupnosti, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných a spracúvaných údajov, alebo súvisiacich služieb poskytovaných a prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov. 

Bezplatná cenová nabídka

Čo ponúkame

  • vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • školenie zamestnancov,
  • penetračné testovania,
  • posúdenie zraniteľnosti informačných systémov,
  • riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  • vypracovanie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov,
  • posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií prevádzkovateľa,
  • riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a ich služieb,
  • riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  • poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat