GDPR pre živnostníkov

Prevádzkovatelia živnosti prichádzajú pri svojej činnosti do styku s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj ich týka nariadenie GDPR, ktoré vstúpilo do účinnosti dňa 25. mája 2018.

Bezplatná cenová nabídka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje zákazníkov a dodávateľov, ale aj zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie. Živnostníci taktiež často prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní kamerovým systémom na svojej prevádzke.

Takmer pri každom úkone sa musí živnostník vyrovnať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje tak rozsiahle administratívne úkony, ako aj technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden živnostník nevyhne.     

Povinnosti pre živnostníkov

Prevádzkovatelia živnosti majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre živnostníkov

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť prevádzkovateľovi živnosti uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka práve Vášho podnikania, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat