GDPR pre školy a škôlky

Školské zariadenia pri poskytovaní výchovy a vzdelávania spracúvajú osobné údaje rôzneho druhu a rozsahu. Od základných osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje) môže v niektorých prípadoch dochádzať k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov – napríklad údaje týkajúce sa zdravia žiaka. Práve z týchto dôvodov sa na školy a škôlky vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré sa uplatňuje v praxi od 25. mája 2018.

Bezplatná cenová nabídka

Medzi údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje žiakov ale aj ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov a ďalších blízkych osôb, ďalej tiež osobné údaje pedagógov a uchádzačov o zamestnanie, či študentov na praxi. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré sa v školskom prostredí spracúvajú môžeme radiť nielen základné údaje, ale aj informácie o prospechu žiaka, či dokonca aj údaje týkajúce sa jeho mentálnej úrovne (vrátane výsledkov psychologickej diagnostiky). Školy a škôlky taktiež prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich priestorov kamerovým informačným systémom.

Takmer pri každom úkone, ktoré školské zariadenia realizujú, sa musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu s nariadením GDPR musia určiť postupy pre administratívne úkony, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna škola ani škôlka nevyhne.

Povinnosti pre školy a škôlky

Školské zariadenia majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre školy a škôlky

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť škole alebo škôlke uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka školského prostredia, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat