GDPR pre poisťovne

Poisťovne prichádzajú pri svojej činnosti do styku s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj na nich vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré vstúpilo do účinnosti dňa 25. mája 2018.
Bezplatná cenová nabídka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, patria osobné údaje klientov, ale aj zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Medzi takéto údaje možno zaradiť meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, ale aj osobitná kategória osobných údajov – údaje týkajúce sa zdravia. Poisťovne taktiež prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich zamestnancov prostredníctvom kamerového informačného systému.

Pri každom úkone sa poisťovne musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov. Pre naplnenie súladu s GDPR tak musia prijať prísne pravidlá pre administratívne postupy a prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna poisťovňa nevyhne.

Povinnosti pre poisťovne

Poisťovne majú podľa nariadenia GDPR celý rad prísnejších povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre poisťovne

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť poisťovni uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka činnosti poisťovne, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka