Záznam z kontroly

Pozrite sa ako sme dopadli na kontrole

Tentoraz si kontrolný orgán vybral obec. Kontrola bola zameraná na Kamerový informačný systém. Okrem toho Úrad na ochranu osobných údajov SR preveroval aj ďalšie povinnosti prevádzkovateľa, medzi inými aj splnenie jeho povinnosti určiť zodpovednú osobu. Počas celej kontroly boli zamestnanci našej spoločnosti fyzicky prítomní a nápomocní.

inspection inspection inspection

Vyššie uvedené konštatovania sú obsiahnuté v protokole z predmetnej kontroly. Úrad na ochranu osobných údajov SR nenašiel žiaden rozpor s platnou legislatívou, a preto konštatoval, že spracúvanie osobných údajov v tomto prípade bolo v súlade s požiadavkami GDPR.

inspection