Školenia GDPR

Medzi naše služby patrí okrem vykonania auditu, vypracovania bezpečnostnej dokumentácie a výkonu činnosti zodpovednej osoby aj školenie oprávnených osôb prevádzkovateľa. Našim klientom pripravujeme školenia na mieru podľa ich individuálnych potrieb a v závislosti od ich povahy a veľkosti. 

Bezplatná cenová nabídka

Školenie oprávnených osôb

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí prevádzkovateľ v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov preukázať. Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj oprávnenými osobami prevádzkovateľa.

Školenie GDPR vieme pripraviť podľa vašich potrieb.

Kto je oprávnená osoba

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

Obráťte sa na nás a my vám vypracujeme školenie na mieru.

Poučenie oprávnenej osoby. Aký je rozsah poučenia?

Prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu v rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Poučenie zodpovedá spracovateľským operáciám, ktoré fyzická osoba s osobnými údajmi vykonáva s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu, poverenie alebo funkciu.

O poučení prevádzkovateľ vyhotovuje záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. Vzory záznamov o poučení zverejňuje úrad

Kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou?

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat