Audit - Analýza bezpečnosti

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb (napr. zamestnancov, klientov, pacientov) je povinný vymedziť účel spracúvania osobných údajov, určiť účel a podmienky spracúvania osobných údajov. Audit – Analýza bezpečnosti umožní prevádzkovateľovi zistiť, kde má v oblasti ochrany osobných údajov slabiny a na čo je potrebné sa zamerať.

Bezplatná cenová nabídka

Pri spracúvaní osobných údajov je každý prevádzkovateľ povinný pred prvým spracovaným osobných údajov prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré majú za úlohu chrániť osobné údaje dotknutých osôb.

Ponúkame Vám vykonanie nezávislého auditu zameraného na:

 • aktuálne bezpečnostné opatrenia k informačným systémom, v ktorých spracúvate osobné údaje,
 • aktuálnosť a zákonnosť spracovania osobných údajov s prihliadnutým na ich primeranosť,
 • uplatnenie potenciálnych systémov, v ktorých sa očakáva spracúvanie osobných údajov,
 • rozsah a správnosť poučení oprávnených osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi,
 • posúdenie zmlúv o spracúvaní osobných údajov a dohôd spoločných prevádzkovateľov v zmysle nariadenia GDPR,
 • okruh príjemcov,
 • evidenciu informačných systémov,
 • súhlasy na spracovanie osobných údajov,
 • porušovanie práv dotknutých osôb,
 • plnenie technických, organizačných a personálnych opatrení v súlade s nariadením GDPR,
 • zverejňovanie osobných údajov,
 • cezhraničný prenos osobných údajov.

V rámci nášho auditu Vám ponúkame zhodnotenie z praxe:

 • bezpečnosti súčasných informačných systémov,
 • zhodnotenie použitých operačných systémov a ich nastavení,
 • zhodnotenie iného aplikačného softwaru potrebného pre prácu s osobnými údajmi,
 • analýzu s popisom ich slabých stránok,
 • prehodnotenie toku osobných údajov a distribúcie dát z databáz do PC a opačne,
 • samotnú ochranu PC voči možnému zneužitiu dát v rámci všetkých najčastejšie používaných sietí LAN, WAN a Internet,
 • vhodnosť a spoľahlivosť prostriedkov šifrovanej ochrany,
 • najmodernejšie spôsoby ochrany serverov a databáz,
 • najvhodnejšie spôsoby zálohovania a prístupu k zálohám.

V závere poskytneme aj naše odporúčania:

 • ako zvýšiť bezpečnosť prostriedkami šifrovanej ochrany,
 • ako obmedziť prístupové práva neoprávneným osobám,
 • ako a prečo upgradovať IS pre skvalitnenie ochrany spracovaných údajov,
 • prečo prehodnotiť zmluvy o spracúvaní osobných údajov a dohody spoločných prevádzkovateľov,
 • ucelené postupy na maximalizáciu personálnych, organizačných a technických opatrení.

Cena za audit od 139 €.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat